Dersler - SosyalLob
  • Çokgenin Çevresi Nasıl Bulunur

    Geometide çevre tanımlaması 3 veya daha fazla kenarı olan çokgenlerin(poligonların) dış çevresindeki kenar uzunluklarının toplamı olarak yapılır. Diğer bir deyişle belirli bir şeklin tüm kenar uzunlukluları toplamı o şeklin çevresini ifade eder. Herhangi bir şeklin çevresinin bulunabilmesi birçok faktöre bağlıdır. Eğer düzgün bir çokgense (tüm kenar uzunlukları ve açıları eşit) kenar uzunluğunun...

Tüm Nasıl Sorularına bir yanıtı olan platform!

Copyright © 2014-2016